User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

lgn2.0

ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතියේ දෙවන සංස්කරණය පිළිබඳව උතුරු මැද පලාතේ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් හා ප්‍රධාන නව්‍යකරණ නිලධාරින් දැනුවත්  කිරීමේ වැඩසටහනක්  2019.01.25 දින ‌‌පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා අනුරාධපුර ‌හෙරිටේජ් ‌හෝටලයේදී පැවැත්විනි. කාර්යක්ෂම පුරවැසි සේවා සැපයීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන එකිනෙකට සම්බන්ධ කරමින් එම ආයතන අතර තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීම කඩිනම් කිරීම මෙම ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදුකෙරෙයි.

ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉතා සාර්ථක ලෙස රාජ්‍ය ආයතන 860ක් මේ වනවිට ජාලගත කර ඇති අතර, මෙම ව්‍යාපෘතිය නිමා වනවිට රාජ්‍ය ආයතන 3,500ක් පමණ සම්බන්ධ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව මෙම අවස්ථාවේදී අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ විශේෂ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාංචන තුඩුගල මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී. 

 

News & Events

26
Mar2019

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

“මෙත්සිරි සෙවණ” වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර හා...

26
Jan2019

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය...

News & Events

26
Mar2019

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ජල පෙරණ ලබා දීම

“මෙත්සිරි සෙවණ” වකුගඩු රෝගී සහන සත්කාර හා...

26
Jan2019

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය

LGN 2.0 - ලංකා රාජ්‍ය ජාල ව්‍යාපෘතිය...

26
Jan2019

අකුරට සහයට අකුර - මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අකුරට සහයට අකුර - මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අකුරට සහයට අකුර (ඩිජිටල් යටිතල පහසුම් හා...

24
Jan2019

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම

එන්ජින් ධාරිතාවය අනුව කාබන් බද්ද අය කිරීම...

22
Jan2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019

ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2019...

19
Jan2019

Payment of Kidney Aid - January 2019

Payment of Kidney Aid for the month...

19
Nov2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

ඡන්ද දායක දිනය - 2018

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා මැතිවරණ කාර්යාලයේ...

11
Nov2018

Payment of Kidney Aid - November 2018

Payment of Kidney Aid - November 2018

Payment of Kidney Aid for the month...

08
Nov2018

Culture Festival - 2018

Culture Festival - 2018

The regional literary festival of the Medawachchiya...

Scroll To Top